top of page

Additional Video Documentaries About or Related to Hmongism.

 

Hauv qab no yog cov mauv vim uas hais txog los yog muaj qhov cuam tshuam txog Dab Qhuas Hmoob.

Neeg Tuag Faus Tau 2000 Tawm Xyoo Tsis Lwj

Daim no kuj yog hais txog tus poj niam tuag thiab faus tau 2000 tawm xyoo tsis tau lwj ib qho li. Lawv khawb nws lub ntxa xyoo 1972 nyob nroog Changsha, xeev Hunan.

Neeg Tuag Faus Tau 2000 Tawm Xyoo Tsis Lwj

Tus poj niam faus tau 2000 tawm xyoo nyob hauv lub teb chaws Tshum. Lawv khawb nws lub ntxa xyoo 1972. Nws lub cev tsis tau lwj ib qho li. Ib txhia kws tshawb fawb hais tias nws yog Hmoob.

Hmoob Huj Naj Tsawv Qe

Peb cov Hmoob nyob xeev Huj Naj yeej ua neeb ua yaig thiab tsawv qe tib yam peb. Tab sis lawv li txuj ci txawv zog peb xwb.

bottom of page